Leidenfrost Effect


english (1K) For the English version click here!

    Wat is het Leidenfrost effect?

Wanneer je een druppel water op een gloeiende plaat laat vallen dan zal deze druppel niet gelijk verdampen, maar minutenlang als een hovercraft over de plaat blijven zweven:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

    Waar komt de naam "Leidenfrost" vandaan?

Het effect van een zwevende druppel op een gloeiende plaat werd voor het eerst in 1732 beschreven door de Nederlandse onderzoeker Hermann Boerhaave (1668-1738) in "Elementa Chemiae". Hij verbaasde zich erover dat een druppel alcohol niet in brand vloog, maar over de plaat bleef zweven toen hij deze op de gloeiende plaat legde.
Herman Boerhaave (8K)

Een grondige studie ontbrak echter tot Johann Gottlob Leidenfrost (1715-1794), Professor aan de Universität Duisburg (D), in 1756 zijn "De Aquae Communis Nonnullis Qualitatibus Tractatus" (Een Verhandeling Van Enkele Eigenschappen van Gewoon Water) publiceerde:
Johann Gottlob Leidenfrost (11K) Leidenfrost Tractatus 1756 (18K) Tractatus Page 1 (10K)

De "Tractatus" is een uitgebreide studie in het Latijn van 175 pagina's, waarvan 39 pagina's het experiment van de druppel op een gloeiende plaat beschrijven. Dit werk leidde er toe dat Johann Gottlob Leidenfrost de naamgever van het effect werd.
Tractatus Page 35 (26K) Leidenfrost authentic setup (14K)
In de sectie getiteld "De Fixitate Aquae Diversa In Igne" (Over de Fixatie van Water in Afwisselend Vuur) beschrijft Leidenfrost hoe hij de experimenten uitvoerde: Hij verhitte een ijzeren lepel ("gepolijst en zonder roest") tot deze roodgloeiend was en legde er vervolgens voorzichtig een druppel water op. De overlevingstijd van de druppel meette hij met een pendulum en na het volledig verdampen van de eerste druppel legde hij er direct weer eentje op.

Tot zijn verbazing merkte Leidenfrost dat de overlevingstijd van de druppels minder werd naar mate de lepel afkoelde en hij verwoordde het als volgt:

  "Het water absorbeert het licht en vuur van het gloeiende ijzer. Wanneer de druppel verdwijnt, blijft er een klein deeltje van aarde over in de lepel."

In deze observatie van Leidenfrost komt duidelijk het alchemische gedachtengoed van die tijd naar voren. Volgens de alchemie is de wereld opgebouwd uit de 4 elementen water, aarde, lucht en vuur, die via verschillende methodes in elkaar om te zetten zijn. Leidenfrost verwierp ook de suggestie van Boerhaave dat het overgebleven "deeltje van aarde" stof uit de lucht moest zijn, want hij was er van overtuigd dat in zijn experiment water in aarde werd omgezet door middel van vuur. Ten tijde van Leidenfrost heerste nog de aanpak volgens Aristoteles, maar die werd langzaam maar zeker verdrongen door de meer experimentele verkenning in de wetenschap zoals we die nu kennen.

    Hoe kan die druppel blijven zweven?

Op het moment dat de druppel de hete plaat raakt, verdampt meteen de onderste laag van de druppel. Deze damplaag vormt als het ware een kussentje voor de druppel en voorkomt dat de druppel in aanraking komt met de plaat. Het kussentje kan blijven bestaan doordat het continu wordt aangevuld met waterdamp uit de druppel. Op deze manier is er ook geen direct warmte transport mogelijk van de hete plaat naar de druppel. Indirect warmte transport via de lucht is wel mogelijk. Waterdamp is echter een slechte warmtegeleider, waardoor de druppel slechts langzaam zal verdampen. Zo is de Leidenfrost druppel in staat om minutenlang over de plaat te zweven.
Originele Leidenfrost Effect (6K)

Het gaslaagje waar de druppel als een hovercraft op blijft zweven is trouwens slechts 0.1mm dik bij de rand en 0.2mm in het midden van de druppel. John Tyndall (1820-1893), Professor aan de Royal Institution in London, voerde Leidenfrost effect experimenten uit met een gloeidraad achter de zwevende druppel. Tyndall kon onder de druppel de gloeidraad zien en zo bevestigde hij het vermoeden dat er zich een dunne damplaag onder de druppel bevond, waarop de druppel kon blijven zweven.
John_Tyndall (7K) Setup Leidenfrost Effect (15K)

    Hoe heet moet de gloeiende plaat zijn?

Om het Leidenfrost effect met een druppel water te zien, moet de plaat heter dan de Leidenfrost temperatuur voor water zijn: 220 graden Celsius. Dit is de temperatuur waarvoor de overlevingstijd (zie onderstaand figuur) op de gloeiende plaat het langste is en onder de gunstigste omstandigheden is dit makkelijk 7 minuten!
Overlevingstijd_Plaattemperatuur (18K)

-110 graden Celsius: De gaslaag bestaat nauwelijks, zodat de waterdruppel zich over de plaat verspreidt, aan de kook wordt gebracht en snel verdampt:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-150 graden Celsius: Het gasvormige kussentje kan de druppel nog steeds niet laten zweven, zodat het water direct verdampt wanneer het in aanraking komt met de plaat:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-220 graden Celsius: Dit is de Leidenfrost temperatuur voor water en dan zorgt het kussentje van gas er voor dat de druppel de plaat niet raakt. De druppel blijft het langste over de hete plaat zweven bij deze temperatuur:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-300 graden Celsius: De overlevingstijd is nog steeds lang maar iets korter dan voor de Leidenfrost temperatuur door het iets hogere warmte transport door het gaslaagje van de hete plaat naar de druppel, zie ook de overlevingstijd als functie van de plaattemperatuur in de figuur hier boven.

-350 graden Celsius: Bij deze temperatuur blijft de Leidenfrost druppel nog altijd lang over de plaat zweven en daarnaast is er een extra fenomeen waar te nemen. De druppel gaat namelijk snelle oscillaties vertonen wanneer deze tijdens het verdampingsproces een bepaalde grootte (ca. 1-2 cm in diameter) heeft bereikt en vanwege de vorm van de oscillerende druppels zijn ze tot "Leidenfrost sterren" gedoopt.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van zulke Leidenfrost sterren te zien, die zijn opgenomen met een hogesnelheidscamera die typisch 1000 beeldjes per seconde heeft opgenomen:

2 mode Leidenfrost ster: (oscillatie frequentie: 12.3Hz, diameter=0.9cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="False" >

3 mode Leidenfrost ster: (oscillatie frequentie: 16.7Hz, diameter=1.1cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

4 mode Leidenfrost ster: (oscillatie frequentie: 20.0Hz, diameter=1.2cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

5 mode Leidenfrost ster: (oscillatie frequentie: 22.0Hz, diameter=1.4cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

6 mode Leidenfrost ster: (oscillatie frequentie: 24.5Hz, diameter=1.5cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

Hoe deze snelle oscillaties vanuit een stationaire Leidenfrost druppel ontstaan is (nog) niet precies bekend, maar een mogelijke verklaring is de volgende:
Het gas onder de druppel stroomt constant naar de zijkanten weg en bij deze hoge temperatuur gebeurt dat op een dusdanig heftige manier dat de druppel als het ware met vele frequenties wordt aangeslagen. Wanneer de waterdruppel een grootte heeft bereikt waarbij zo'n frequentie perfect op de omtrek past, dan zal de druppel deze frequentie gaan vertonen als oscillatie.

    Vind je het Leidenfrost effect alleen bij water?

Bij alle (niet snel verdampende) vloeistoffen kun je het Leidenfrost effect waarnemen, waarbij de Leidenfrost temperatuur altijd (ver) boven het kookpunt van de vloeistof ligt.

Wanneer je bijvoorbeeld vloeibare stikstof over de grond gooit dan zie je de afzonderlijke druppeltjes zweven, net als de waterdruppel dat op een gloeiende plaat deed. De kamertemperatuur van de grond "voelt" als een hete plaat voor de vloeibare stikstof dat een kookpunt van -196 graden Celsius (77 graden Kelvin) heeft. Dit gedrag is universeel zo lang de vloeistof maar niet te snel verdampt.
Vloeibare Stikstof - Liquid Nitrogen (15K)

    Zijn er toepassingen?

-Zonder het wellicht te weten, maak je in het dagelijks leven gebruik van het Leidenfrost effect wanneer je een kaars uitdrukt met je vingers nadat je deze even nat hebt gemaakt. Als je je vingers vergeet nat te maken dan merkte je waarschijnlijk heel duidelijk dat het beschermende Leidenfrost effect niet zijn werk deed:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-In de keuken kun je het Leidenfrost effect ook waarnemen wanneer je een druppel water in een hete pan gooit. Professionele koks gebruiken dit effect vaak om te checken of de pan al heet genoeg is.
Leidenfrost effect in pan (10K)

-In de industrie en wetenschap moet er overal waar vloeistof in aanraking komt met hete oppervlakken rekening gehouden worden met het Leidenfrost effect, zoals bijvoorbeeld de verbrandingsmotor in je auto. In vele gebieden in de wetenschap moet dit fenomeen meegenomen worden, bijvoorbeeld bij lage temperatuur supergeleiding, astronomie, massa spectroscopie en bij het onder controle houden van de temperatuur van electronische apparaten.
motorblok-engine block (38K) Telescope (8K)

-Het Leidenfrost effect kun je ook gebruiken om te stoffen, tenminste wanneer je een gladde vloer hebt en geen tapijt. Gooi daarvoor wat vloeibare stikstof over de grond en de zo gevormde zwevende druppels zullen onderweg het stof verzamelen. Vervolgens hoef je alleen maar het stof bij de plinten op te vegen, dat zich daar verzameld heeft na het verdampen van de stikstof!
Liquid nitrogen drops (12K)

-Vroeger kon je het Leidenfrost effect ook waarnemen bij de smid wanneer deze het gloeiend hete ijzer koelde in een bak met water. Een vergelijkbaar effect kun je ook in de natuur zien als lava de zee in stroomt, waarbij druppels zeewater op het gloeiende lava blijven dansen.
blacksmith's forge (8K) lava meets sea (11K)

-Het Leidenfrost effect kun je ook tegenkomen in gevaarlijke demonstraties, zoals het gorgelen met vloeibare stikstof (-196 graden Celsius). Jearl Walker durft het zelfs aan om zijn natgemaakte hand in gesmolten lood (400 graden Celsius) te steken zonder te verbranden. Dat is wat je noemt vertrouwen hebben in de wetenschap!
Walker_molten_lead (9K)

    Over hete kolen lopen: Een druppel op een gloeiende plaat?

Het Leidenfrost effect wordt vaak in verband gebracht met het lopen over hete kolen. Het is zeker een van de factoren die voorkomen dat je heldenmoed niet met blaren wordt beloond, maar er spelen verschillende effecten een rol:
-Je lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit water dat een hoge warmte capaciteit heeft (4.18 kJ/K*kg), terwijl houtskool juist een hele lage heeft. Daardoor zal de temperatuur van je voet aanzienlijk minder veranderen dan de temperatuur van de kolen.
-Daarbij komt nog eens dat water een goede warmte geleider is en houtskool een slechte, plus het feit dat de warmte snel afgevoerd en verspreid wordt door het bloed in je voeten.
-Een andere eigenschap van hete kolen is dat wanneer de temperatuur onder de ontbrandingstemperatuur zakt en dus ophoudt met branden, de kolen geen nieuwe warmte meer kunnen genereren.
-Vaak worden de hete kolen bedekt met as dat een nog slechtere warmte geleider is dan brandend houtskool.
-De kolen vormen een zeer onregelmatig oppervlak, waardoor slechts een klein gedeelte van je voet ermee in contact is.
-Vuurlopers blijven nooit al te lang op de hete kolen en ze blijven in beweging.
-Tenslotte speelt het Leidenfrost effect een rol, want de mensen lopen vaak eerst door een natgemaakt grasveldje alvorens de hete kolen te trotseren en de zweet productie gaat meestal ook aanmerkelijk omhoog door angst...

Door al deze factoren hou je je voeten koel!

Vuurlopen_Firewalking (7K) Firewalk (26K)

    Referenties:

-Johann Gottlob Leidenfrost op www.leidenfrost-ahnen.de (Duits)
-Wikipedia Johann Gottlob Leidenfrost (Duits)
-Wikipedia Johann Gottlob Leidenfrost (Engels)
-Wikipedia Leidenfrost Effect (Engels)
-Natuurkunde.nl artikel: Het Leidenfrost Effect: Zwevende Waterdruppels - Ramy El-Dardiry
-Kennislink.nl artikel: Traplopende druppel over het werk van Heiner Linke aan "Self-propelled Leidenfrost droplets". Over hetzelfde onderwerp verschenen de volgende artikelen: "Scientists make water run uphill" (Engels) en "Uphill Water" (Engels)

-Johann Gottlob Leidenfrost, De Aquae Communis Nonnulis Qualitatibus Tractatus (University of Duisburg, Duisburg, Germany, 1756), translated into English in Int. J. Heat and Mass Transfer 9, 1153-1166 (1966)
-Essay Jearl Walker, Boiling and the Leidenfrost effect
-Homepage Colin Pounder over het Leidenfrost effect en het originele manuscript uit 1756 van Johann Gottlob Leidenfrost plus de volledige vertaling door Carolyn Wares
-Linke, Aleman, Melling, Taormina, Francis, Dow-Hygelund, Narayanan, Taylor, and Stout, Self-propelled Leidenfrost droplets, Phys. Rev. Lett. 96, 154502 (2006) and Physics Today, Drops of liquid exhibit surprising self-propulsion on ratcheted surfaces, June (2006)
-Biance, Clanet, and Quere, Leidenfrost drops, Phys. Fluids 15(6), 1632 (2003)
-Thimbleby, The Leidenfrost phenomenon, Phys. Educ. 24, 300 (1989)
-Strier, Duarte, Ferrari, and Mindlin, Nitrogen stars: morphogenesis of a liquid drop, Phys. A 283, 261 (2000)

Leidenfrost Effectenglish (1K)


    What is the Leidenfrost effect?

When you deposit a drop of water on a sufficiently hot plate, it won´t vaporize instantly but it will hover over the plate for minutes instead:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

    Where does the name "Leidenfrost" come from?

The effect of a drop floating on a hot plate was first reported by the Dutch researcher Hermann Boerhaave (1668-1738) in his "Elementa Chemiae" of 1732. He was surprised to observe that a drop of alcohol deposited on the hot plate did not ignite, but started hovering over the plate instead.
Herman Boerhaave (8K)

The effect was not investigated thoroughly until Johann Gottlob Leidenfrost (1715-1794), Professor at the University of Duisburg (Germany), published "De Aquae Communis Nonnullis Qualitatibus Tractatus" (A Tract About Some Qualities of Common Water) in 1756:
Johann Gottlob Leidenfrost (11K) Leidenfrost Tractatus 1756 (18K) Tractatus Page 1 (10K)

The "Tractatus" is a very detailed study of 175 pages in Latin, 39 of them deal with the experiment we now refer to as the "Leidenfrost effect" experiments of a waterdrop on a hot plate.
Tractatus Page 35 (26K) Leidenfrost authentic setup (14K)
In the section "De Fixitate Aquae Diversa In Igne" (On the Fixation of Water in Diverse Fire) Leidenfrost describes the experiment: He performed the experiments with an iron spoon ("well polished and without rust") heated red-hot in a fireplace and carefully put a drop of water into the spoon and timed (with a pendulum) how long the drop survived. On the spot where the drop had been, the spoon turned dull, but the surroundings were still red-hot.

After depositing the first drop, he noticed the survival time of the next drops decreased rapidly and he wrote down:

  "...as if the matter of light and fire from the glowing iron suddenly was snatched into the water. (..) it finishes its existence, and in the spoon it leaves a smal particle of earth."

Leidenfrost's observation of the "particle of earth" and the title of the section "On the Fixation of Water in Diverse Fire" fit the alchemical conception of his era. According to this alchemical conception the World is made of the 4 elements water, earth, air and fire, which by various means can be transformed into one antother. Leidenfrost therefore dismisses Boerhaave's suggestion that the dust, inevitably blowing around in the chemistry lab, gets into the water. He was convinced of the alchemical fixation of water into earth by the use of fire. This essentially was because he was at a point in time when the still prevalent Aristotlean approach was slowly, but surely, giving way to experimental exploration in science.

    How can the drop survive?

The bottom layer of the drop is immediately vaporized at the moment of impacts on the hot plate. This vaporlayer forms a cushion for the droplet and prevents it from touching the hot surface. The cushion continues to exist, because it is constantly refuelled with water vapor from the drop. In this way no heat transfer can take place directly from the hot plate to the drop. Indirectly there is still heat transfer possible through the vaporlayer, but water vapor is a poor conductor. So just a little heat can be transferred indirectly, which explains the long survival of the water droplet on a very hot surface.
Original Leidenfrost Effect (6K)

The drop is floating over the plate like a hovercraft on a vaporlayer which is only 0.1mm thick at the edge and 0.2mm in the middle of the droplet. John Tyndall (1820-1893), Professor at the Royal Institution in London, performed the Leidenfrost experiments with a glowing filament behind the floating drop. He was able to see the light of the filament through the vapor layer and thereby confirmed the presence of a thin vapor layer beneath the Leidenfrost drop keeping it afloat.
John_Tyndall (7K) Setup Leidenfrost Effect (15K)

    How hot does the plate need to be?

To observe the Leidenfrost effect with water, the plate needs to be hotter than the Leidenfrost temperature for water: 220 degrees Celsius. This corresponds to the temperature for which the drop survives longest on the hot plate (see figure below) and for the best conditions this can easily beat 7 minutes!
Lifetime_Plate-temperature (18K)

-110 degrees Celsius: The vapor layer hardly exists, which makes the waterdrop spread over the plate, start to boil and quickly vaporizes:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-150 degrees Celsius: The vapor cushion still can not support the drop, therefore the waterdrop will vaporize instantly at the moment of impact with the plate:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-220 degrees Celsius: At the Leidenfrost temperature for water the cushion of vapor prevents the drop from touching the hot plate. The droplet hovers over the plate for the longest possible time at this temperature:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-300 degrees Celsius: The survivaltime is still long, but a little shorter than for the Leidenfrost temperature due to the slightly increased heat transport throught the vapor layer from the hot plate to the drop (see the survivaltime as a function of the plate temperature in the figure above).

-350 degrees Celsius: At this temperature the Leidenfrost drop keeps on hovering over the plate for a long time, but a new phenomenon is observed. The drop shows rapid oscillations when it reaches a certain size (diameter of 1-2cm) during the evaporation process. Because of the shape of the oscillating drops they have been named "Leidenfrost stars".

Below you can see some examples of these Leidenfrost stars recorded using a highspeed camera with a typical framerate of 1000 frames per second:

2 mode Leidenfrost star: (oscillation frequency: 12.3Hz, diameter=0.9cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="False" >

3 mode Leidenfrost star: (oscillation frequency: 16.7Hz, diameter=1.1cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

4 mode Leidenfrost star: (oscillation frequency: 20.0Hz, diameter=1.2cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

5 mode Leidenfrost star: (oscillation frequency: 22.0Hz, diameter=1.4cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

6 mode Leidenfrost star: (oscillation frequency: 24.5Hz, diameter=1.5cm)
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

How these oscillations are triggered from a stationary Leidenfrost drop is (yet) unknown, but this is a possible explanation:
The vapor is constantly rushing out to the sides of the drop and this happens so violently at high temperatures that the drop is excited by a large range of frequencies. At the moment the drop has reached a certain size, which nicely fits one of the frequencies, the drop will display this frequency as an oscillation mode.

    Can one only observe the Leidenfrost effect with water?

For all (not very volatile) liquids the Leidenfrost effect can be observed and in all cases the Leidenfrost temperature is always located (far) above the boiling point of the liquid.

When you throw some liquid nitrogen on the floor for example, you can see the individual drops hovering over the ground similar to the motion of the waterdrop on a hot plate. The floor is at room temperature and "feels" like a hot plate for the liquid nitrogen with a boiling point of -196 degrees Celsius (77 Kelvin). This behavior is universal as long as the liquid is not very volatile.
Vloeibare Stikstof - Liquid Nitrogen (15K)

    What are the applications?

-Without knowing you may be applying the Leidenfrost effect in everyday life when putting out a candle with your fingers after moistening them. When you mistakenly forget to wet your fingers you are soon reminded of the lack of the protective Leidenfrost effect:
standby="Loading..." > autostart="false" autoplay="false" showcontrols="true" autorewind="true" loop="false" >

-The Leidenfrost effect can also be observed in the kitchen when you drop some water in a hot pan. Professional cooks even use it to check whether the pan is hot enough or not.
Leidenfrost effect in pan (10K)

-The Leidenfrost effect has to be taken into account everywhere in industry and science where a liquid is touching a hot surface, like in the combustion engine of your car. Many fields in science have to reckon with the effect, such as Cryogenics, Astrophysics, Mass Spectroscopy and the temperature control of electronic devices.
motorblok-engine block (38K) Telescope (8K)

-Dusting can be a lot more fun when you make use of the Leidenfrost effect, but you got to have a smooth floor and no carpet. Throw some liquid nitrogen over the floor and the drops will hover over it collecting dust in the meantime. All you have to do is collect all the dust located in the corners of your room, where the evaporated nitrogen has deposited it!
Liquid nitrogen drops (12K)

-In earlier times anyone who worked at the blacksmith's forge was aware of the effect when cooling hot iron in the trough. A similar effect can be observed in nature as lava pours into the sea making large drops of seawater dance on the molten lava.
blacksmith's forge (8K) lava meets sea (11K)

-The Leidenfrost phenomenon can be encountered in dangerous demonstrations, like gargling with liquid nitrogen (-196 degrees Celsius). Jearl Walker even dares to plunge his moistened hand into a pan with molten lead (400 degrees Celsius) without getting burnt. He surely has faith in science!
Walker_molten_lead (9K)

    Walking on hot coals: A drop on a hot plate?

The Leidenfrost effect is often associated with walking over hot coals. It surely is one of the factors preventing your foot from burning, but many factors play a role:
-Your body consists for a large portion of water with a high heat capacity (4.18 kJ/K*kg), whereas coals have a very low heat capacity. Therefore the foot's temperature will change considerably less than the temperature of the coals.
-Water also is a good heat conductor and charcoal a very poor one, and on top of that, the heat is carried away and spread by the blood in your foot.
-Another beneficial property of hot coals is that when they cool down below the flash point, they stop burning and no new heat is generated.
-The coals are often covered with ash, which is even a poorer heat conductor than burning charcoal.
-The coals form a very uneven surface and as a result the actual surface area of your foot touching the coals is very small.
-Firewalkers never spend a long time on the coals and they keep moving.
-Finally the Leidenfrost effect plays its role, since the firewalkers often have to walk through a moistened grass field before defying the hot coals and the sweat production also rises drastically because of fear...

All these factors keep your feet cool!

Vuurlopen_Firewalking (7K) Firewalk (26K)

    References:

-Johann Gottlob Leidenfrost at www.leidenfrost-ahnen.de (German)
-Wikipedia Johann Gottlob Leidenfrost (German)
-Wikipedia Johann Gottlob Leidenfrost
-Wikipedia Leidenfrost Effect
-Natuurkunde.nl artikel (Dutch): Het Leidenfrost Effect: Zwevende Waterdruppels - Ramy El-Dardiry
-Kennislink.nl artikel (Dutch): Traplopende druppel about the work of Heiner Linke on "Self-propelled Leidenfrost droplets". On the same subject the following articles have been published: "Scientists make water run uphill" and "Uphill Water"

-Johann Gottlob Leidenfrost, De Aquae Communis Nonnulis Qualitatibus Tractatus (University of Duisburg, Duisburg, Germany, 1756), translated into English in Int. J. Heat and Mass Transfer 9, 1153-1166 (1966)
-Essay Jearl Walker, Boiling and the Leidenfrost effect
-Homepage Colin Pounder about the Leidenfrost effect and the original 1756 manuscript of Johann Gottlob Leidenfrost including the complete translation by Carolyn Wares
-Linke, Aleman, Melling, Taormina, Francis, Dow-Hygelund, Narayanan, Taylor, and Stout, Self-propelled Leidenfrost droplets, Phys. Rev. Lett. 96, 154502 (2006) and Physics Today, Drops of liquid exhibit surprising self-propulsion on ratcheted surfaces, June (2006)
-Biance, Clanet, and Quere, Leidenfrost drops, Phys. Fluids 15(6), 1632 (2003)
-Thimbleby, The Leidenfrost phenomenon, Phys. Educ. 24, 300 (1989)
-Strier, Duarte, Ferrari, and Mindlin, Nitrogen stars: morphogenesis of a liquid drop, Phys. A 283, 261 (2000)